VSM: Gasekspertise

I foråret 2014 overtog vi hovedparten af virksomheden VSM Thy, og hermed fik Bedre Bad Thisted – Handest VVS tilført betydelige specialkompetencer inden for gasområdet. Samtidig med dette fulgte en stor aktivitetsudvidelse, da VSM Thy gennem en årrække har serviceret et stort antal gaskunder – både private og inden for industrien. 

Servicepartner for Naturgas Midt Nord

Firmaets status som servicepartner for Naturgas Midt Nord er fastholdt – også fremover vil firmaet etablere og servicere naturgasanlæg i såvel boliger som i industrien.

Aktivitetsudvidelser

Bedre Bad Thisted – Handest VVS har som resultat af overtagelsen øgede aktiviteter inden for områderne:

  • Naturgasanlæg – private/industri
  • Fjernvarme
  • Biobrændsel – automatiske fyringsanlæg
  • Solvarme
  • Oliefyr og kedel – renovering/etablering ny anlæg

Kort sagt: Varme i alle former – Bedre Bad Thisted – Handest VVS har løsningerne!

Vi laver gasløsninger over hele Nordjylland, Midtjylland, Thy, Vendsyssel og på Mors.

Mere om os: