Eksperter i Ventilation og klima

Montering og optimering af anlæg

Bedre Bad Thisted – Handest VVS har stor ekspertise inden for montering og optimering af energivenlige og besparende

  • Udsugningsanlæg
  • Ventilationsanlæg
  • Klimaanlæg

Arbejdsgangene ved opførelse af anlæggene har været den samme: Først afdækning af behov og ønsker. Derefter skabelse af den individuelle løsning. 

Regelmæssig service sparer penge

Vil du sikre optimal drift og et minimalt ressourceforbrug, så er regelmæssig og korrekt service af udsugningsanlægget, ventilationsanlægget og klimaanlægget et must.

Vores specialitet: Drift- og økonomioptimering af industrielle installationer  – med stor økonomisk gevinst for mange virksomheder. Vi servicerer virksomheder og erhverv i hele Nordjylland, Midtjylland, Vendsyssel, Thy og på Mors.

Vi løser også opgaver for erhvervet inden for: