Fjernvarme service

Få efterset dit fjernvarmeanlæg – det betaler sig!

Sammen med Thisted Varmeforsyning tilbyder vi at udføre serviceeftersyn på dit fjernvarmeanlæg hvert år. Det sikre dig et anlæg som udnytter energien/varmen bedst muligt, og dermed mindsker dine regninger. Derudover betyder et jævnlige eftersyn af dit fjernvarmeanlæg betyder:

  • Problemfri drift
  • Optimal driftsøkonomi og komfort
  • Løbende vedligeholdelse og forbedringer

Det kan altså betale sig at få serviceret sine installationer løbende, og derfor tilbyder vi professionel servicering af alle typer af fjernvarmelæn. Er anlægget af ældre dato, kan en udskiftning til et nyere anlæg oftest betale sig - her kan vi også hjælpe dig! 

Specialister i fjernvarmeanlæg

Vi FJR-certificeret, hvilket betyder at vi er specialister i fjernvarmeanlæg, og med det baggrund i det servicerer vi:

  • Industrivirksomheder
  • Boligforeninger

Vi løser opgaver i form af etablering af nye anlæg – og gennem løbende trimning og servicering af eksisterende. Vi servicerer fjernvarmekunder i hele Nordjylland, Midtjylland, Vendsyssel, Thy og på Mors. Jævnlige eftersyn af fjernvarmeanlæg betyder:

  • Problemfri drift
  • Optimal driftsøkonomi og komfort

Varme Tjek-ordningen

Vi er med under Thisted Varmeforsynings Varme-Tjek-ordning, hvor du få et lille beløb kan få tjekket din varmeinstallation på din virksomhed eller installationerne i jeres boligforening.

Med tjekket kan vi sikre alle mod at få ubehagelige efterregninger på varmeforbruget, fordi installationen ikke er i orden. Faktisk skal der ikke meget til for at det kan koste meget: En defekt termostatventil kan betyde et meget stort og dyrt varmeforbrug.

Kontakt os på tlf. 97 92 77 24 for yderligere information og tilmelding til serviceordningen.

Læs mere om